www.srpskakuca.org.rs

Katarina (Kaća) Stević Titović rođena 18.03.1970.god. u Požarevcu, osnovnu školu je završila u o.š. “Dositej Obradović“ Požarevac sa generacijom 1969.god. Srednju školu je završila u gimnaziji „Jovan Šerbanović“ odsek tekstil u Požarevcu. Pohađala je školu za modne modelare u Mariboru. U ranom uzrastu osnovne škole pesmice su joj izlazile u nekadašnjem dečijem listu „Tik tak“ bivše SFRJ. Pohađala je baletsku školu u tadašnjoj bivšoj SFRJ od 1975.god. do 1981.god. i završila u Požarevcu, učesnik u mnogim baletskim manifestacijama grad Valjevo, “Dan Mladosti”, “Kolarac” u Beogradu i učestvovanje u raznim baletskim koncertima u Požarevcu. Aktivnim pisanjem je krenula 2018.god. bila je član „Bečke poete“ i još mnogo drugih manifestacija, takođe se bavi slikarstvom, digitalnom umetnošću i glumom, u privatnom aranžmanu pohađala je crtanje u „Abci5“ Beču. Član je likovnog udruženja u „Uluk Art“ Kostolac od 2015.god. Piše dečiju poeziju, ljubavnu, rodoljubive kroz prozu i stihove, misli i aforizme, mnoge dečije pesmice su posvećene njenom sinu Aleksi (30.12.1995.god. Požarevac). Ovo je njena prva samostalana knjiga u izdanju Kulturno – izdavačkog centra „Srpska kuća“ iz Požarevca.

 

Објављена књига 2021.

СРПСКА КУЋА ФЛЕШ

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

ЧАСОВНИК