www.srpskakuca.org.rs

РАДОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ ЉУБАВНИ СНОВИ

РАДОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ - ЉУБАВНИ СНОВИ

Радослав Јовановић рођен је 11.08.1944. год. у Камендолу, општина Гроцка где и данас жиив. Ожењен је пољакињом Луцином (девојачко презиме Јанус), имају два сина Александра и Петра близанце рођене 1975. године.Писањем се бави од 1964. године, његове су шаљеиве песме извођене кроз приредбе под називом "Врабац" а објављиване су и у дечијим новинама. Од 1972. године живи у Бечу, где и данас привремено живи. Поред писања поезије бавио се спортом  и то фудбалом, где је и данас организационо активан кроз омладинске школе.
Ово је његова прва збирка  песама у издању Културно-издавачког центра "Српска кућа" из Пожаревца.

Књига је објављена 2014. године.

 

 

СРПСКА КУЋА ФЛЕШ

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

ЧАСОВНИК