www.srpskakuca.org.rs

КОНКУРСИ СРПСКЕ КУЋЕ

КОНКУРСИ "СРПСКЕ КУЋЕ"

СТО МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ПОЕЗИЈА

На овај конкурс могу се јавити само деца основних школа из Србије. Конкурс се односи само на поезију. Сви који буду одабрани у сто младих талената биће обавештени путем контакт телефона или нашег веб сајта. Конкурс важи само уз уредно попуњен упитник и налепљену фотографију уз упитник. Фотографија може бити величине као за пасош или већа и обавезна је уз упитник. Уз попуњен упитник приложити и откуцане радове или читко исписане руком. Све информације око конкурса написане су на самом упитнику.

КОНКУРС СТО МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ПОЕЗИЈА СКИНИТЕ ОВДЕ.

КОНКУРС ЗА ЗБОРНИК КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА МЛАДИХ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ

На овај конкурс могу се јавити деца основних и средњих школа као и деца из дијаспоре. Конкурс се односи на поезију, прозу, кратке приче. Сви који буду одабрани у зборник биће обавештени путем контакт телефона или нашег веб сајта. Конкурс важи само уз уредно попуњен упитник и налепљену фотографију уз упитник. Фотографијаа је обавезна и може бити величине као за пасош или већа. Уз попуњен упитник приложити и откуцане радове или читко исписане руком.

КОНКУРС ЗА ЗБОРНИК СКИНИТЕ ОВДЕ.

КОНКУРС ЗА ЗБОРНИК КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА МЛАДИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На овај конкурс могу се јавити деца основних и средњих школа Републике Српске Конкурс се односи на поезију, прозу, кратке приче. Сви који буду одабрани у зборник биће обавештени путем контакт телефона или нашег веб сајта. Конкурс важи само уз уредно попуњен упитник и налепљену фотографију уз упитник. Фотографијаа је обавезна и може бити величине као за пасош или већа. Уз попуњен упитник приложити и откуцане радове или читко исписане руком.

КОНКУРС СКИНИТЕ ОВДЕ.

 

СРПСКА КУЋА ФЛЕШ

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

ЧАСОВНИК