www.srpskakuca.org.rs

БИБЛИОТЕКА ЗРЕЛО ДОБА

БИБЛИОТЕКА "ЗРЕЛО ДОБА"

Издавачки програм Српске куће се представља и преко библиотеке "Зрело доба" која је покренута 14. 08. 2004. са објављивањем прве збирке песама Наде Шеовић под називом "Папир ћува све од људског бића. Ова је библиотека покренута да се афирмишу писци зрелијег доба који нису објављивали своје радове а такође представљамо писце који већ имају своје објављене књиге. Успели смо овом библиотеком да покренемо неколико писаца који су зашли у зрело доба живота, да објаве своје прве књиге. Позивамо све писце који желе да објаве своје књиге да нам се обрате и да заједнчки са нама остваре своју идеју и да постану део наше велике породице писаца.


СРПСКА КУЋА ФЛЕШ

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

ЧАСОВНИК